texels museum in het bos publiek
texels museum in het bos publiek Foto: Stichting Texels Museum

Texels Museum negentig jaar

Algemeen Texel Actueel

Op 22 juni 1930 opende het Texels Museum voor het eerst haar deuren, in een van de lokalen van de Ulo in Den Burg. Nu, negentig jaar later, is het kleine museum dat in een klaslokaal paste uitgegroeid tot een bloeiende stichting met vier vestigingen: Ecomare, Museum Kaap Skil, de Oudheidkamer en de vuurtoren. Stichting Texels Museum kijkt vol vertrouwen uit naar de komende negentig jaar! 

Uit de summiere beschrijving in de Texelse Courant van 25 juni 1930 valt op te maken dat de collectie van het Texels Museum in die tijd bestond uit een allegaartje van bezienswaardigheden. Er is sprake van een eiercollectie, een reproductie van een schilderij en oude foto’s en prentbriefkaarten. Uit andere bronnen is bekend dat er onder andere een uitgebreide collectie opgezette vogels te zien was. De eerste dag vonden maar liefst 100 mensen hun weg naar het museum en de krant beval een bezoek van harte aan.

Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe start gemaakt met het museum, op een andere locatie. Onder leiding van directeur Gerrit de Haan werd het museum aan de Monnikenweg in De Dennen steeds verder uitgebreid. Vanaf 1952 werden er ook zeehonden opgevangen. Bij de verhuizing naar de Ruijslaan in 1975 kreeg het museum een andere naam: Natuurrecreatiecentrum. Dit leidde wel eens tot verwarring; er waren mensen die dachten dat het iets met nudisme van doen had. De Haan bleef tot zijn overlijden in 1985 directeur. Daarna kreeg het museum onder directeur Jan Kuiper zijn huidige naam Ecomare.

Ondertussen waren er ook twee nieuwe loten aan de stam van Stichting Texels Museum ontstaan. Het huidige Museum Kaap Skil vond veertig jaar geleden haar oorsprong in een tentoonstelling van de vondsten van duikers en jutters in de graanpakhuizen en wierschuur die ook nu nog onderdeel van het museum uitmaken. In de Texelse Courant van 25 april 1980 wordt al uitgebreid verslag gedaan van de plannen het Maritiem & Jutters Museum op te richten. In augustus 1980 was het museum in Oudeschild een feit. In Den Burg werden in een historisch woonhuis mooie oude spullen van Texelaars tentoongesteld. Dit werd de Oudheidkamer, die vanaf 1954 in beheer van Stichting Texels Museum werd gegeven.

Sinds 2009 is de vuurtoren het vierde onderdeel van STM. De musea zijn, ieder met een eigen identiteit en in hun eigen werkveld, in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Stichting Texels Museum is, ondanks dat er maar heel beperkt subsidie wordt ontvangen, een van de grote werkgevers op het eiland en beheert vier belangrijke toeristische attracties. Een prestatie om trots op te zijn!

Van onze partners