Uitgave van Mediabureau Langeveld en de Rooy. 

 Redactie 
Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg
 Telefoon: 0222 - 362620 

E-mail: redactie@texelsecourant.nl

 

 Advertenties
Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg 
Telefoon: 0222 - 362600 
E-mail: info@lenr.nl

Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA, gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41198699. Een exemplaar van de Regelen der Advertentiewezen wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden.