Afbeelding
Foto's: Bob Loos

Hond aanlijnen in natuurgebieden

Algemeen

Natuurmonumenten doet een appél op hondenbezitters om hun huisdier in natuurgebieden aan de riem en onder controle te houden. In de meeste gevallen is het helemaal geen onwil, maar vergeten mensen in hun enthousiasme welke schade er kan ontstaan.

“Met enige regelmaat gebeurt het dat honden niet onder appél staan en als een dolle hond achter iets aan gaan. Hazen, konijnen, schapen en vogels worden de stuipen op het lijf gejaagd. Als ze niet al worden gegrepen, meestal moet het dier dit met de dood bekopen. Sommige honden laten zichzelf uit. Het komt te vaak voor dat een hond op eigen houtje in kwetsbare natuurgebieden struint zonder enige vorm van toezicht.”

“Waar water een natuurlijke barrière vormt voor mensen om op afstand te blijven van rustende of broedende vogels, maakt dit voor een hond niets uit. De afgelopen jaren gebeurd het steeds vaker dat honden door de broedkolonies jagen en alles verstoren. De lange termijn effecten hiervan zijn enorm. Vogels zijn slimme dieren en onthouden onaangename ervaringen tijdens de broedtijd. De kans dat ze dan volgend jaar terugkeren wordt hierdoor kleiner.”

Vogelgriep

“Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben. Daarnaast zorgt verstoring van (zieke)vogels voor onnodige verspreiding van het voor vogels zeer dodelijke virus.”

“Uw hond mag komen waar u ook mag komen. Als u in een gebied op de paden moet blijven, dan geldt dit ook voor uw hond. Op uw eigendom mag uw hond los, maar u bent er voor verantwoordelijk dat de hond daar ook blijft en niet los op eigendommen van iemand anders loopt. Honden (en katten) die door Natuurmonumenten uit de natuurgebieden worden gehaald waar ze niet mogen komen, worden naar een dierenpension gebracht. Hier wordt een eventuele chip uitgelezen en contact opgenomen met de eigenaar als deze bekent is. Bij het ophalen van het dier worden kosten in rekening gebracht.”

Van onze partners