Logo texel0222.nl
<p>Rotganzen vallen onder de slachtoffers van vogelgriep.</p>

Rotganzen vallen onder de slachtoffers van vogelgriep.

(Foto: Vogelinformatiecentrum Texel / Natuur Digitaal)
Texel Actueel

Texel advies: Mijd contact wilde vogels zoveel mogelijk

  Natuur

Raak dode vogels niet aan en geef sterfgevallen door via waarneming.nl, het liefst met foto. Dat is het advies van Staatsbosbeheer en Mardik Leopold (marine biologist of Wageningen University & Research). Hoewel het aantal gevallen van vogelgriep op Texel nog mee lijkt te vallen, ligt de vogelziekte op de loer.

Als een gans niet meer wegvliegt, is daar een reden voor

“Er zijn we wat gevallen bekend, vooral van buitendijks aan de Waddenkant. Bij De Volharding zijn dode rotganzen gevonden. Zelf ben ik op de binnendijkse gebieden op een ronde geweest op zaterdag en zondag, maar daar nog geen dode ganzen”, stelt Leopold. Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum geeft aan dat er enkele verdachte gevallen zijn gemeld. Het gaat daarbij op grauwe ganzen, rotganzen en brandganzen. Bij Ecomare zijn tot op heden twee vogels gebracht die het virus mogelijk onder de leden hadden. Een grauwe gans en een sperwer. De dieren zijn geruimd. In verband met besmettingsgevaar konden ze niet in de opvang. “Maar mensen kunnen beter van de dieren afblijven. Vooralsnog valt het dus nog mee, met name ook door de windrichting”, stellen ze vanuit Ecomare. 

Toch is de kans zeer aanwezig dat er binnen aanzienbare tijd meer vogels met vogelgriep worden gevonden op Texel. “Vanwege de naderende winter zijn er veel bewegingen in de lucht. Op Schiermonnikoog en Terschelling zijn al honderden dode ganzen gevonden. Ganzen van de andere Wadden komen ook op Texel natuurlijk”, vervolgt Leopold.

De vogelgriep is een zeer besmettelijk virus dat zo wordt overgebracht van wilde vogels naar gehouden vogels. De verschillende instanties adviseren dan ook met klem contact met wilde vogels (dood en levend) te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren. Mensen die met hun hond over het strand lopen doen er verstandig aan om deze weg te houden bij dode of verzwakte vogels. “Als een gans niet meer wegvliegt, is daar een reden voor”, stelt Leopold.

Behalve Waarneming.nl heeft Staatsbosbeheer nog een advies over meldingen. “Vind je op een plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen? Of minder dan twintig andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre. Op dezelfde plek drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het landelijke meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045-54 63 188”, schrijft Staatsbosbeheer in een persbericht. Dode hobbykippen of -vogels kunnen het best worden gemeld bij de dierenarts.

Rust

Het advies is tevens om zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. “Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep”, valt te lezen in het persbericht. Op Texel zijn tot op heden geen gebieden afgesloten in verband met dit virus.

Weinig risico mensen

Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/ of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op het oplopen van de vogelgriep. Wie een dode vogel heeft aangeraakt wordt geadviseerd de handen grondig te wassen. Wanneer men binnen twee weken ziek wordt, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Leopold besluit. “De economische schade voor pluimveehouders kan enorm zijn bij een besmetting van wilde vogels op gehouden vogels. Op Texel hebben we geen grote pluimveehouderijen, maar in de rest van het land natuurlijk wel. Voorzichtigheid is dan ook echt geboden.”

Meer berichten