Afbeelding
Foto: Ruud de Kemp

Jonge duinen op De Hors

Algemeen TexelTips

Zien hoe duinen worden geboren? Dat kan op De Hors, een kilometers brede strandvlakte op de zuidpunt van Texel, waar de natuur vrij spel heeft en het landschap voortdurend in beweging is.

 
De jonge duintjes ontstaan doordat biestarwegras stuivend zand vasthoudt. Bij harde wind en hoog water kunnen deze hoopjes ook zo weer wegspoelen, maar als dat niet gebeurt en ze groot genoeg worden om regenwater vast te houden, kan er helm gaan groeien. Dat houdt zelf nog meer zand vast, waardoor de duinvorming steeds sneller gaat. Heel bijzonder is ook de enorme weidsheid van De Hors. Bijna het hele gebied is vrij toegankelijk. In het broedseizoen is alleen een klein gedeelte afgesloten voor de broedende dwergsterntjes.


Aangrenzend liggen de Horspoldertjes (Texelaars spreken van ‘Horsmeertjes’) en de Kreeftepolder, jonge duinvalleien die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn ontstaan door de aanleg van zanddijken. De grondwaterstand is er hoog, ideale omstandigheden voor allerlei bijzondere planten, zoals parnassia en diverse orchideeënsoorten. In het hele gebied komen ook talloze vogelsoorten voor, van de kleine karekiet tot de blauwborst en van de fuut tot de bruine kiekendief. Door het hele gebied lopen prachtige wandelpaden en als de omstandigheden het weer toelaten, kun je er regelmatig een excursie boeken.

Van onze partners