Logo texel0222.nl
Verkoop van Hoge-Bergproducten
Verkoop van Hoge-Bergproducten (Foto: De Waddel)
Eten & Drinken

Verkoopautomaten bij De Waddel

  Landbouw / Visserij

Bij schapenbedrijf De Waddel is onlangs een vers- en een vriesautomaat geplaatst voor Hoge-Bergproducten. Lamsvlees, schapenkaas, mosterd, kweepeergelei, rozebotteljam, en meer lokaal lekkers volgt. De vers- en vriesautomaat op Westergeest is altijd open en er kan alleen met pin worden betaald. 

Het Waddenfonds, STIFT, de provincie Noord-Holland en LEADER (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling) hebben de aanschaf van deze vers- en vriesautomaat gedeeltelijk gefinancierd. Ze willen er de bedrijvigheid rondom de Hoge Berg mee stimuleren en de boeren ondersteunen. Het overige deel is betaald door De Waddel.

Is ondersteuning van de Hoge-Bergboeren nodig? Het is natuurlijk een voorrecht om op het oudste plekje van Texel te kunnen werken, maar boeren op de Hoge Berg brengt ook beperkingen met zich mee. Zo wordt bijvoorbeeld kamperen bij de boer op De Hoge Berg niet toegestaan. De subsidieverstrekkers willen bovendien voorkomen dat het unieke Hoge-Berggebied teveel verandert, waardoor het gebied voor Texelaar en toerist minder aantrekkelijk wordt. Extensieve landbouw staat voorop. Daarmee wordt de natuurwaarde van het gebied verhoogd.

De Hoge Berg is natuurlijk interessant omdat het er zo mooi is en omdat het gebied een rijke historie heeft, maar het brengt ook allerlei producten voort. Niet alleen het lamsvlees en de schapenkaas van schapenbedrijf De Waddel, maar ook de kweeperen die Pastorie De Waal gebruikt voor gelei en membrillo, en de rozebottels die Oude Geest gebruikt voor de jam. De kweeperen groeien in de eendenkooi aan Westergeest, de rozebottels aan de Waterweg. De mosterd komt van Mosterdmakerij Texel, ook gevestigd in het Hoge-Berggebied. Het gebouwtje dat de versautomaat huisvest, is overigens ook een lokaal product: het hout is gedeeltelijk afkomstig uit eerdergenoemde eendenkooi. 

De boerderijwinkel van De Waddel blijft natuurlijk ook gewoon geopend: op vrijdag en maandag van 10.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur.

Meer berichten